Je lidmaatschap opzeggen

Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per mail aan de ledenadministratie ([email protected]) onder vermelding van volledige naam, geboortedatum en de reden van opzegging.

De opzegging dient plaats te vinden vóór 15 mei van het lopende verenigingsjaar.
Binnen 3 weken na opzegging ontvangt u een bevestiging van de opzegging per mail. Uitsluitend na ontvangst van deze bevestiging is de opzegging definitief.
 
Studenten die nog geen uitsluitsel hebben gekregen ten aanzien van de plaatsing van een door hen te volgen studie en/of in welke stad, hebben in afwijking van het hiervoor bepaalde de mogelijkheid hun lidmaatschap te beëindigen tot 1 augustus voorafgaand aan het nieuwe hockeyseizoen. In dat verband dient het bewijs van plaatsing voor een studie te worden overgelegd. Zij dienen echter wel voorlopig hun lidmaatschap voor 15 mei op te zeggen.
Let op: Een opzegging die niet tijdig heeft plaatsgevonden, doet het lidmaatschap doorlopen tot het einde van het volgende verenigingsjaar.
 

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.