Tophockey junioren

Naast de breedtesport, kiest hockeyclub Nijmegen ook duidelijk voor een topsportprofiel in de jeugdgelederen. Hiervoor is de commissie Topjeugd verantwoordelijk. We hebben onze visie op een aantal punten mede gebaseerd op De Strategische Visie 2020 van de KNHB.

Innovatieve en ambitieuze jeugdopleiding
We zijn innovatief en ambitieus op alle in hieronder genoemde thema’s en streven er naar ieder jaar stappen vooruit te maken. In samenspraak met de andere betrokkenen binnen hockeyclub Nijmegen, zorgen we voor een steeds verdere professionalisering van het topsportklimaat bij de hockeyclub. Waarbij voortdurend het bereiken van een zo hoog mogelijk hockeyniveau met het team, met de club en een positieve sportbeleving het doel zijn. Onze junioren tophockeyteams draaien op een stabiele basis mee in de (landelijke) top. Structureel spelen een aantal van onze jeugdspelers in vertegenwoordigende nationale teams.

Trainers en coaches
Onze tophockey jeugdteams worden begeleid door goed opgeleide, professionele trainers en coaches. Door tijd, aandacht en enthousiasme stimuleren we continue verbetering van ons kader. We investeren in de kwaliteit en het opleidingsniveau van de trainers en coaches van onze junioren tophockeyteams. Van de knowhow die aanwezig is bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen maken we gebruik; met verschillende sport-gerelateerde opleidingen hebben we een samenwerkingsverband in de vorm van stages en afstudeerprojecten.

Tophockey in een geborgen en gezonde omgeving
Een geborgen omgeving is naast de sport zelf een van de belangrijkste redenen waarom jeugd (en hun ouders) voor hockey kiezen. "Hockey is een sociale, gezonde en respectvolle sport”. Voor onze junioren tophockeyers en hun ouders betekent dit dat we -voor alle leeftijden en op alle niveaus (van o12-jeugd t/m een finale voor het landskampioenschap in de o18)- altijd sportief en respectvol met elkaar, de tegenstander en de wedstrijdleiding omgaan.

We vinden het belangrijk dat onze spelers zich bewust zijn van het belang van een gezonde leefstijl. Daarom promoten we gezonde voedingskeuzes. 

Talentherkenning en talentontwikkeling
Wij hebben een structuur waarin we hockeytalent kunnen herkennen en ontwikkelen. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van jou en je skills als speler, maar zeker ook voor jou als teamspeler. Een succesvol team bestaat in onze visie uit een mooie combinatie van een aantal skills (o.a. handelingsvaardigheid snelheid, inzicht, mentaliteit en snelheid). En ieder van de spelers draagt daar met zijn eigen kwaliteiten aan bij.

Onze o12-jeugd wordt op basis van motorisch vermogen en gedrevenheid ingedeeld en de focus ligt op uitdagen, techniek ontwikkelen, spelen en plezier. Tot en met de 014-jeugd vinden we het belangrijk dat kinderen in hun eigen sociale omgeving blijven spelen. Omdat de ontwikkeling van kinderen grillig kan verlopen, zijn onze selecties open; d.w.z. aanpassingen gedurende het seizoen zijn mogelijk.

Samenwerking|
Er is geen tophockey mogelijk zonder goede breedtesport en andersom. Met deze kruisbestuiving ontstaat er binnen de gehele jeugd een klimaat voor individuele groei en zo veel mogelijk hockeyplezier. Individuele groei en plezier gelden ook na de juniorentijd; daarom hebben we goed contact met Dames 1 en Heren 1, maar ook met de seniorenbreedteteams. We hopen een positieve regionale uitstraling te hebben, waarbij samenwerking met de clubs in de regio wordt gezocht. De samenwerking met de HAN is hierboven al benoemd; daarnaast werken we samen met Fysiotherapie Bottendaal.

Selectie junioren tophockeyteams
De ontwikkeling van spelers wordt het hele seizoen gevolgd en beoordeeld; dit doen we uitgebreid tijdens trainingen en wedstrijden, waardoor we aan het eind van het seizoen geen selectietraining nodig hebben. De commissie Topjeugd stelt iom de technisch manager de selectie voor de eerstelijnsteams vast.

Veelbelovende spelers uit de opleidings- of lagere teams trainen op uitnodiging mee met het eerste team in m.n. de tweede helft van het seizoen om te ontdekken of zij het volgende seizoen in aanmerking komen voor het eerstelijnsteam.

Spelers van buitenaf die graag in onze tophockey jeugdteams uit willen komen, worden na hun aanmelding uitgenodigd voor een of meerdere reguliere teamtrainingen van dit team of voor de open trainingen eind april/begin mei. Hierbij wordt beoordeeld of men in aanmerking komt voor een plek in een eerstelijnsteam.

Als vereniging hebben we als beleid dat er in de categorie o12 & 014 per team maximaal drie spelers of speelsters van buitenaf kunnen instromen, mits zij ook tot de beste 8 van het nieuwe team worden gekwalificeerd. Voor de 016 & o18 categorie geldt geen limiet aan instroom van buitenaf, maar dient men alleen tot de beste 8 te worden gekwalificeerd.

Commissie Topjeugd 
Deze commissie is verantwoordelijk voor de bovenstaande uitgangspunten, tezamen met de technisch manager. Hierbij hoort ook de samenstelling van alle 1e teams in de 012 t/m 018-lijn. Het technisch hart zorgt iom de commissie Topjeugd voor het aanstellen van goede coaches en trainers. Hierbij is ook oog voor het ondersteunende team, zoals de teammanagers, medische professionals en een loop/kracht-trainer. Met dit gehele team zijn enkele keren per seizoen begeleidingsgesprekken.